dinsdag 17 november 2015

Werkstress; hoe staat het met de bedrijfscultuur en de veilige werkomgeving?

Vorige week was het de week van de werkstress, vorig jaar (2014) was zelfs het jaar van de werkstress. Er wordt niet voor niets veel aandacht besteed aan dit probleem; volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is het aantal beroepsgebonden psychische aandoeningen inmiddels gestegen tot maar liefst 32%!

Het merendeel betreft overspannenheid of burn-out en is terug te voeren naar problemen met werkinhoud, werkhoeveelheid en de onderlinge verstandhouding met collega’s. De door TNO geschatte loonkosten per eind vorig jaar waren maar liefst 2,2 miljard euro!

Symptoombestrijding
Veel bedrijven doen aan symptoombestrijding door het geven van trainingen en cursussen op het gebied van stressbestendigheid en de werk-privé balans. De werkstress-resistentie als competentie. Het lijkt een oplossing, maar dat is het zeker niet wanneer de oorzaak dieper ligt. In de meeste gevallen zijn de grootste stressfactoren de werkomgeving en de onderlinge communicatie.

Bedrijfscultuur
Goede werkgevers zijn de bedrijven die erkennen dat werkstress geen op zichzelf staand thema is, maar een wezenlijk onderdeel van de geldende bedrijfscultuur. Er moet consequent aandacht voor zijn met als doel gemotiveerde medewerkers.

Rol voor leidinggevenden
Vertrouwen en openheid op de werkvloer moet door leidinggevenden worden gestimuleerd, zij geven het voorbeeld en vormen zo de basis voor een juiste onderlinge verstandhouding. Duidelijke richtlijnen, oog voor de ander, vriendelijkheid gecombineerd met professionaliteit, het leidt tot meer werkplezier en dus tot minder ziekteverzuim.

Samen sta je sterk 
Collega’s weten onderling heel goed wanneer er iemand overbelast is. Doet dit feit zich voor dan is het doel om gezamenlijk te werken aan de oplossing. De leidinggevende is zich bewust van zijn/haar rol en positie (het voortouw nemen, het realiseren van vertrouwen en openheid). Er wordt naar elkaar geluisterd. Het sociale draagvlak, de gezamenlijke doelen en de professionaliteit vormen de vertrouwensbasis. Werkstress is dus geen thema, maar een onderdeel van de bedrijfscultuur. Oog voor elkaar, de menselijke maat en mogelijke kwetsbaarheid.