dinsdag 10 februari 2015

Hypotheek op basis van getoond gedrag in het verleden?

Door de flexibilisering van werk, strengere regels vanuit de overheid, de maatschappelijke positie van banken en wellicht een verminderd vertrouwen in de toekomst is het lastiger om een krediet te verwerven. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.

Voor ondernemers, met name in het mkb-segment, zijn inmiddels nieuwe initiatieven ontstaan op het gebied van geldverstrekking. Een goed voorbeeld hiervan is NPEX, de mkb-beurs voor bedrijven die op zoek zijn naar groeikapitaal vanaf € 500.000.

Wanneer je als particulier een hypotheek wilt afsluiten zal de bank onmiddellijk op zoek gaan naar de zekerheidsstelling met als doel het vermijden van risico’s. Ben je in het bezit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan wordt je risicoprofiel voor de bank direct lager.

Gaat hier iets mis?
Banken werken al sinds jaar en dag volgens dezelfde principes, terwijl de samenleving en arbeidsmarkt continu veranderen. We leven in een tijd van meer zelfstandigen, meer flexibele arbeidsovereenkomsten en het niet meer bestaan van het zogenaamde ‘lifetime employment’.

Dat vraagt om nieuwe spelregels en initiatieven voor het kunnen en mogen verstrekken van een hypotheek. Obvion is ruim een jaar geleden een pilot gestart met een aantal partijen om tot nieuwe inzichten te komen, de zogenaamde perspectiefverklaring.

ZZP’ers, kleine ondernemers en werknemers met een flexibel arbeidscontract worden door de bank automatisch bestempeld als klanten met een hoog risicoprofiel. Hun ondernemerschap, durf en creativiteit, ook op financieel gebied, wordt niet onderkend. Terwijl deze groep, vanwege het ontbreken van een langdurig vangnet, veelal extra gemotiveerd is om te voldoen aan hun verplichtingen jegens de bank.

Is gedrag een leidraad?
Gek genoeg wordt enerzijds ondernemerschap, flexibiliteit en zelfstandigheid gestimuleerd door de overheid. Anderzijds zijn banken niet in staat om tot een meer reële risicoanalyse te komen en daarmee te voorzien in hun maatschappelijke functie.

Een goede optie zou zijn om juist die groep van ondernemende hypotheekaanvragers nog specifieker te beoordelen op hun verleden. Hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen als het aan komt op maatschappelijke en financiële verplichtingen?

Getoond gedrag in het verleden heeft tenslotte een hoge mate van voorspelbaarheid voor het te tonen gedrag in de toekomst!