dinsdag 13 januari 2015

Prettige wedstrijd zou ik zeggen!

Er heerst optimisme voor het nieuwe jaar. Het sentiment is positiever en de economische groei wordt door het IMF geraamd op 1,4%. Het CPB is iets voorzichtiger en de banken zijn weer iets optimistischer. Er bestaat zo ogenschijnlijk een redelijke consensus onder de economen, bijna iedereen is het met elkaar eens! Des te meer reden om extra alert te zijn…

U weet dat economen slechts een richting aan geven, hun visie is een voorspelling, economie is tenslotte geen wetenschap. En u weet ook dat behaalde resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor te behalen resultaten in de toekomst, wat die resultaten ook mogen zijn.

‘Wordt ons dan zand in de ogen gestrooid?’ Het zou kunnen gezien de ervaringen van de laatste vijf jaar. Of moeten we gewoon toegeven dat de werkelijkheid veel weerbarstiger is dan welke voorspelling dan ook? Duidelijk is dat de beleidsmakers met legen zakken staan. De rente is tot bijna nul gedaald en de Nederlandse schuldenlast is hoog. Nog pregnanter zijn de schulden in de particuliere sector, die zijn extreem hoog.

De oplossing?
Bezuinigen en lastenverzwaring was het antwoord van de overheid. Dit heeft geleid tot een hoge werkloosheid, meer bijstandsgerechtigden en een leger aan (al dan niet vrijwillige) ZZP’ers. Wist u dat 330.000 mensen moeite hebben om hun zorgpremie op tijd te betalen, er achterstand is op huur-, energie- en hypotheekverplichtingen, bij 32% van de hypotheken het huis onder water staat, 800.000 verzekerden hun eigen risico niet kunnen betalen en dat er 1,2 miljoen mensen in armoede leven? Geldt Piketty ook voor Nederland?

Ontwikkeling van de werkgelegenheid
Op basis van een recent onderzoek onder 751 gevestigde werkgevers zijn de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2015 tegenvallend. Slechts 5% van de werkgevers verwacht het personeel te zullen uitbreiden, 9% verwacht een afname en 85% verwacht geen verandering. Dat is een afname in vergelijking met het voorafgaande kwartaal en met diezelfde periode in 2014.

Positief onderscheidend
Als ik de cijfers uit dit rapport mag geloven dan trekt de werkgelegenheid met name in West-Nederland iets aan en dan specifiek de mkb-bedrijven met een grootte van 50-249 werknemers. Laat dat nu exact onze doelgroep zijn! Genoeg kansen dus voor search, werving & selectie van professionals op hbo/wo niveau. Of dat zeker is? Het is een slechts een voorspelling, maar wel een positieve. Wij wensen u een prettige wedstrijd in 2015!