woensdag 27 augustus 2014

De economische en financiële crisis nog niet voorbij. Realisme of pessimisme?

Uit de huidige cijfers blijkt nog geen aanzienlijke banen- en/of economische groei. Positieve en negatieve berichten met betrekking tot de arbeidsmarkt wisselen elkaar af. Is het een kwestie van tijd? Of moeten we realistisch zijn en het op macroniveau nog eens op een rij zetten?

Werkloosheid ongekend groot
De opgelopen schade tot nu toe is enorm. De werkloosheid stijgt in sommige landen dramatisch, met name onder de jongeren. De banken zijn ‘gered’, maar dreigt er door deze crisis zich een verlies van een hele generatie te ontwikkelen? Het zou naar mijn idee zomaar kunnen.

Hoe begon het ook alweer?
Half september 2008 gaat de zakenbank Lehman Brothers failliet. Echter andere banken in de VS en Europa kunnen blijkbaar niet omvallen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt in actie en diverse EU-landen wordt hulp geboden. Regeringen moeten financieel bijspringen en raken ook in geldnood, mede door de stijging van sociale uitkeringen en de afname van belastinginkomsten. Zowel de particuliere als publieke sector zit in de schulden.

In de eurozone gaat het begin 2010 echt mis. Griekenland heeft zich qua cijfers beter voorgedaan dan de werkelijkheid laat zien en zit opgescheept met een begrotingstekort van 15%, terwijl de Europese norm 3% is. Het land zit aan de grond en vormt daardoor een serieuze bedreiging voor de Europese muntunie.

Maatregelen
De eurozone is niet voorbereid, noch bekend hoe het fenomeen te bestrijden. Eén ding is zeker: de euro moet overeind gehouden worden. Onder aanvoering van Duitsland verleent de eurozone steunpakketten. De geholpen landen, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Ierland en Cyprus, worden allemaal gedwongen tot zeer ingrijpende hervormingen.

Ondertussen wordt door de Europese Unie koortsachtig gewerkt aan een permanent noodfonds. Door leengaranties vanuit de lidstaten heeft het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) inmiddels een leencapaciteit van 500 miljard. Er komt ook een bankenunie voor versterking van het centrale toezicht. De bedoeling is om de verbinding tussen de nationale overheid en de banken definitief te verbreken. De belastingbetaler moet zo gevrijwaard worden van het nogmaals opdraaien voor het redden van de banken.

Optimisme
Met een aantal EU-landen gaat het inmiddels iets beter. In de gehele eurozone is het begrotingstekort tot onder de grens van 3% gedaald, dus het lijkt erop dat de euro gered is. Er zijn een aantal nieuwe landen aan de Europese muntunie toegevoegd, het totaal staat nu op negentien landen. Ook ging het goed met het omlaag brengen van de staatsschulden en begrotingstekorten.

Is de crisis dan nu voorbij?
Naar mijn idee niet. De Griekse en Italiaanse staatsschulden zijn nog steeds veel te hoog, Frankrijk weigert te hervormen en per seconde loopt de EU-schuld hoger op. Op de website Eudebtclock.org is zichtbaar gemaakt hoe hard dit eigenlijk gaat, ongelooflijk toch? Nu maar hopen dat deze site het bij het verkeerde eind heeft…