dinsdag 28 januari 2014

Succes is geen eigen verdienste!

Er wordt beweerd dat een hoog inkomen een terechte beloning is voor intelligentie en ambitie, met name door hen die tegen nivellering zijn. Inkomensverhoudingen spelen tijdens deze regeringsperiode een belangrijke rol heb ik geconstateerd. De kloof tussen arm en rijk is vorig jaar wederom toegenomen. Hoe komt dat?

Meritocratie
De verklaring lijkt mij deels gelegen in de opmars van het meritocratische ideaal. Een meritocratie is een samenleving waarin de maatschappelijke posities worden verdeeld op basis van persoonlijke verdiensten. Merites/verdienste is een optelsom van IQ en inspanning. Wie het slimste is en het hardst werkt komt in een meritocratie het verst, een vooruitgang ten opzichte van de oude klassensamenleving.

Achterblijvers
De nieuwe elite van hoogopgeleiden beschouwt haar bevoorrechte positie als welverdiend en heeft wellicht (te) weinig mededogen met het lot van de achterblijvers. De weerstand tegen nivellerende maatregelen lijkt dit te bevestigen. De achterblijvers spannen zich niet genoeg in of zijn niet slim genoeg.

Om over na te denken… 
Zelf ben ik een voorzichtig voorstander van een weloverwogen bemoeienis vanuit de overheid om inkomen te beïnvloeden via belastingen en/of individuele subsidies. Bepaalde toeslagen en aftrekposten vallen ten deel aan de niet bedoelde doelgroep.

Het is interessant om stil te staan bij het intellectuele vermogen waarmee je geboren bent en te beseffen dat dit een lot uit de genetische loterij is. Datzelfde geldt voor de vraag of je opgevoed bent met het leveren van inspanning en het bedwingen van de drang om direct te consumeren.

Politiek gezien kies ik voor een overheid die de tweedeling in de maatschappij bewaakt en overtuigend kan zijn naar hen die net iets meer geluk hebben.

Zou er op de arbeidsmarkt ook sprake zijn van een onbalans?
Bekijk het tv-programma ‘EZ Flexibeler werken’, dat 17 jan 2014 werd uitgezonden bij de VARA.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten