donderdag 5 december 2013

In gesprek met de minister…

Maandag 18 november 2013 vond in de Ridderzaal de bijeenkomst ‘Spreek de minister’ plaats, georganiseerd door MKB-Nederland. De gelegenheid voor ondernemend Nederland om prangende vragen rechtstreeks aan de minister te stellen.

Het politieke speelveld
Wat mij opviel was dat de vragen, gesteld aan zowel Minister Kamp (Economische Zaken) als Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap), op eenduidige wijze werden gepareerd.

Kern van de zaak; de ministers schetsten in hun antwoorden het ingewikkelde politieke speelveld waarin zij zich bevinden. En benadrukten dat regels er moeten zijn om recht te doen aan een ieder. De vraagstellers werden uitgenodigd om vanuit die context mee te denken in het vervolmaken van de huidige maatregelen met betrekking tot het beter laten aansluiten van onderwijs op het bedrijfsleven en het in de gelegenheid stellen van ondernemers om beter te kunnen ondernemen.

Enige tijd geleden hanteerde Minister Schippers (Volksgezondheid) exact dezelfde methodiek met betrekking tot de zorg. Zij kaatste de bal terug richting de artsen door hen te vragen wat er moest gebeuren, nadat het voorstel van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) door hen werd afgewezen.

Participeren op macroniveau
Het stemt mij tot optimisme. Er wordt door de politiek ruimte geboden om met elkaar tot oplossingen te komen. Er bestaan platforms om die verbeteringsvoorstellen in te dienen met de kans gehonoreerd te worden, mits die voorstellen recht doen aan een ieder. Wat uiteraard niet betekent dat ieder zijn gelijk kan krijgen. Het is aan MKB-Nederland om te laten zien waar zij, en dus ook wij als ondernemers, voor staan. Ik zou zeggen participeren maar, laat zien dat ondernemende belangenverenigingen er toe doen!

Ondernemen op microniveau
Wilt u met mij ondernemen op microniveau en van gedachten wisselen over hoe uw bedrijf sterker wordt door te anticiperen op de loyaliteit van uw professionals? Bel mij voor een afspraak; 06-15037551 of 070-3522922.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten