dinsdag 5 november 2013

Wie zijn de echte banenmakers?

Na het sluiten van het begrotingsakkoord met D66, CU en SGP beloofde het kabinet een banengroei van 50.000. Onduidelijk is hoe dit aantal tot stand is gekomen of waar het getal op gebaseerd is.

Diverse actieteams met ambassadeurs werden in het leven geroepen om de kar te trekken. De vraag is; zijn deze banenmakers ook verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het behalen van de gestelde doelen?

Mirjam Sterk krijgt tot 2015 een budget van 50 miljoen, plus 30 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds. Haar opdracht is om 148.000 banen te scheppen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dit najaar was Mirjam zes weken met Randstad op stap om 10.000 jongeren aan werk te helpen. Iets meer dan 8.000 jongeren werden daadwerkelijk aan een baan geholpen. Niet gering, maar Randstad helpt toch dagelijks jongeren aan een baan? Wat is dan de toegevoegde waarde van Mirjam Sterk?

Paul de Krom stopt al eind 2013 met Techniekpact 2020. Hij heeft geen eigen budget. Zijn opdracht is het beter laten aansluiten van onderwijs op het bedrijfsleven. Het is een opdracht voor de lange termijn met decentrale verantwoordelijkheden. Hoe meet je de mate van succes bij zo’n opdracht? Daar is weinig zicht op. Het heeft geen zin om op centraal niveau een doel te stellen.

Marjan Oudeman, met een budget van 300 miljoen voor zowel 2014 als 2015, heeft de opdracht om banenplannen in sectoren aan te jagen. Het ontbreekt haar aan concrete doelen. Er zijn slechts drie van de 79 plannen klaar en 80 miljoen is al vergeven aan de sectoren logistiek en bouw. Oudeman is niet verantwoordelijk voor het toekennen van het geld, want dat doet het Ministerie, noch voor het falen of het succes van de banenplannen.

Wat deze 'ambassadeurs' aan waarde toevoegen is twijfelachtig. De echte banenmakers blijven naar mijn idee de ondernemers, zij die brood en succes zien in nieuwe diensten en innovatieve producten. Het is aan de regering om omstandigheden te creƫren waardoor een positief ondernemersklimaat ontstaat, dat kansen biedt tot groei en optimisme.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten